10 000 kr i rabatt vid avyttring av begagnade leasingbilar!